Miserend és programok

MISEREND

Vasárnap fél 9, 11, 17 és 20 órakor
- hétköznap fél 9, 17 és 20 órakor

Adventi időben a 8.30-as mise helyett reggel 6 órakor van szentmise.

Karácsonyi időszak miserendje:

- december 24.: 6.00, 24.00
- december 25.: 8.30, 11.00, 17.00, 20.00
- december 26.: 8.30, 11.00, 17.00, 20.00
- január 1.: 8.30, 11.00, 17.00, 20.00


Naponta

- Gyóntatás a szentmisék előtt és/vagy alatta.
- Minden nap a 17 órai szentmise előtt rózsafüzér.
- Minden este a 20 órai szentmisét hazánkért mutatjuk be.
- A 17 órai szentmise után a Vesperást (Esti dicséret), a 20 órai szentmise után pedig a Kompletóriumot (Befejező imaóra) imádkozzák a hívekkel közösen a pálos atyák és testvérek.


 Hetente
- Csütörtökön este 9 órától a Sziklatemplom engesztelő imaközössége szentségimádással egybekötött imaórát tart, illetve 10 órakor megtartjuk a szokásos szentségimádási órát a művészeti élet megújulásáért.
- Péntekenként 18 órától „Megszólal a hitvilág – katolikus szemmel!” címmel vallástörténeti előadások kezdődtek a Sziklatemplomban. Lugosi József katekéta tart előadásokat a könyvtárszobában. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


Havonta
- Minden hónap első vasárnapján 16 órakor közös szentségimádási órát tartunk, az 5 órai szentmisét pedig jótevőinkért ajánljuk fel.
- Minden hónap első szombatján 16 órakor van a Rózsafüzér Társulat összejövetele.
- Minden hónap 13-án fatimai engesztelőnapot tartunk. Délelőtt fél 9-kor szentmise, majd rózsafüzér, 10 órakor közös szentségimádás. A 11 órai ünnepi szentmisét Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére mutatjuk be. Szentgyónásra fél 9-től van lehetőség.
- Minden hónap 28-án este 7 órától szentségimádást tartunk az abortuszokkal Magyarországon elkövetett bűnök engesztelésére. Ez az alkalom erőforrás a lelki adoptációt vállalók számára is, hogy fogadalmukhoz hűségesek tudjanak maradni.
- Változó napokon 15 órától szentségimádás elmélkedéssel az Irgalmasság órájában.
- Havonta a Pálos Baráti Kör találkozója a 17 órai szentmisével kezdődően, utána előadás, majd agapé. Nyáron nincs PBK alkalom. A Pálos Baráti Kör programjai megtalálhatók a Bemutatkozás - Közösségek menüpont alatt.


Évente
- Január 15-én és október 26-án templomunkban egész napos szentségimádás van. A fél 9-es és a 17 órai szentmise között kihelyezzük az Oltáriszentséget és a hívek vállalhatnak szentségimádást.
- Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lelki adoptációs fogadalomtétel a 17 órai szentmisén, majd az Életvédők programja. A 20 órai szentmisét Bíró László püspök úr mutatja be.
- Október 8-án az este 20 órai szentmisében ünnepeljük a Sziklatemplom búcsúját.
- December első napjaiban egy 17 órai szentmisén Szent Borbála tiszteletére a bányászok szentmiséje van.
- December 28-án Aprószentek ünnepén az Életvédők engesztelő imaalkalma van este fél 7-8-ig.


Egyéb
- Októberben és májusban a 17 órai szentmise után lorettoi litánia van a Vesperás helyett.
- A július 13-a utáni héten nincsenek szentmisék hétfőtől szombatig az éves rendi lelkigyakorlat miatt. A szombati 17 órai szentmisét már megtartjuk.
- Pünkösd és október 8-a, a Sziklatemplom búcsúja előtt kilencedet tartunk.