Márianosztra

Miserend és programok

A márianosztrai bazilika miserendje és kiemelt eseményei

Márianosztra

1352-ben Nagy Lajos király az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok részére kolostort épített.